Program 2020

 

 

Bbenmjölsförsäljning 2020

 

Läs mer »

 

 

Växtmarknad på Facebook!

Nu finns det en FB-grupp där man kan köpa och sälja växter. Denna grupp är öppen bara för medlemmar.
STA digitala växtmarknad

 

Säljare erbjuds gratis radannons i TA:2

Läs mer

 

Coronavirus!

Våra träffar 29 mars, 5 april och 26 april är inställda

Styrelsen avvaktar med beslut angående växtmarknaden och resan i juni. Årsmötet får nytt datum framåt hösten.

 

 

 

 

Aquilegia vulgaris var. stellata 'Ruby Port'